Hengeskap fra Gudbrandsdalen, beg. 1800-tallet (bredde 86, dybde 27, høyde 61 cm)

PRIS KR 17.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38