Hengeskap fra Møre, mid 1800-tallet (85 x 20, høyde 80 cm) PRIS KR 29.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38