hengeskap

Hengeskap fra Stor-Elvdal, mid. 1800-tallet, PRIS KR 15.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38