Tallerkenhylle fra Hallingdal, slutten 1800/beg 1900-tallet
(br. 103, høyde 82)

PRIS KR 7.500

Gro
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48