Balusterbord fra Telemark, mid. 1800-tallet
(115 x 73, tatt ned i høyden til 62 cm)

PRIS KR 7.500

Gro A. Grorud President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO Telefon: 22 44 45 66 | Telefaks: 22 44 46 48