Seterbenk fra slutten 1800-tallet (bredde 108 x 47, høyde 93 cm) PRIS KR 15.600

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38