B

Dette er egentlig et hengeskap som vi synes passer så bra til en underdel (se mål, pris etc) under «hengeskap» og under «benkeskap».

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38

Tilbake