loftet logoTilbake

Lite framskap fra Valdres, mid. 1800-tallet (bredde 110 x 50, høyde 197 cm) PRIS KR 29.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Tilbake