loftet logoTilbake

framskap

Framskap fra Toten, mid. 1800-tallet
(130 x 53, høyde 196 cm)

PRIS KR 39.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Tilbake