B

Kannestol fra Numedal, tidlig 1800-tallet
(140 x 45, høyde 218 cm)

PRIS KR 49.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38

Tilbake