Hengeskap fra Trøndelag, mid 1800-tallet (60 x 25, høyde 70 cm)

PRIS KR 16.800

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38