Hengeskap fra Rendalen, tidlig 1800-tallet
(bredde 85, høyde 120 cm),

PRIS KR 27.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38