Hengeskap fra Numedal, 1860/80-tallet (85 x 26, høyde 110 cm) PRIS KR 9.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38