Hengeskap fra Oppdal, ca. 1850
(bredde 60, dybde 20, høyde 82 cm)

PRIS KR 28.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38