Hengeskap fra Støren, 1860/80-tallet (60 x 27, høyde 60 cm)

PRIS KR 14.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38