Hengeskap fra Telemark, mid. 1800-tallet (57 x 22, høyde 58 cm) PRIS KR 8.700

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38