Lite hengeskap fra Rendalen, mid. 1800-tallet
(bredde 40, dybde 25, høyde 50 cm)

PRIS KR 6.700

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38