Hengeskap fra Trøndelag med teksten: Mari Larsdatter Aasen, 1860 (bredde 95, dybde 25, høyde 110 cm) PRIS KR 18.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38