Hengeskap fra Vang (Hedmark) mid. 1800-tallet (50 x 30, høyde 60 cm)

PRIS KR 11.500


Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38