HENGEKSAP

Hengeskap fra Møre, datert 1776 (bredde 52, dybde 25, høyde 76 cm)

PRIS KR 24.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38