Hengeskap fra Øyer, 1860/80-tallet (65 x 25, høyde 67 cm)

PRIS KR 11.800

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38