hengeskap fra reidalend

Hengeskap fra Rennebu, datert 1806
(bredde 62, dybde 22 og høyde 70 cm)
PRIS KR 21.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38