Hengeskap fra Trøndelag, datert 1855 (bredde 60, dybde 48, høyde 67 cm)
PRIS KR 19.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38