Lite hengeskap fra Lesja datert 1822 (35 x 16, høyde 53 cm)

PRIS KR 11.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38