Hengeskap fra Toten, mid. 1800-tallet (61 x 18, høyde 70 cm) PRIS KR 13.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38