Hengeskap fra Oppdal, datert 1856 (bredde 55, dybde 25, høyde 80 cm)

PRIS KR 21.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38