Hengeskap

Hengeskap fra mid. 1800-tallet
(bredde 95 cm, m dørene åpne ca. 155 cm, dybde 22, høyde 80 cm)

PRIS KR 11.900

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38