Hengeskap fra Trøndelag, slutten 1800-tallet (br. 73, høyde 93 cm)

PRIS KR 12.800

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38