Hengeskap fra Numedal, datert 1847 (55 x 24, høyde 68 cm)

PRIS KR 16.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38