Hjørneskap fra Trøndelag, datert 1815 (dybde 50 cm, høyde 126 cm) PRIS KR 12.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38