Hjørneskap fra Vestlandet, datert 1847 (dybde 56 cm + topplist, høyde 82 cm) PRIS KR 17.000

PRIS KR 35.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38