Hjørneskap fra Trøndelag, datert 1825
(dybde 40, høyde 140 cm)

PRIS KR 18.600

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38