skatoll

skatoll

Lite skatoll fra ca. 1850. Bredde 92 cm, høyde 98 cm,
dybde 50 cm (85 med klaffen nede)

PRIS KR 17.500

Gro A. Grorud President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO Telefon: 22 44 45 66 | Telefaks: 22 44 46 48