skatoll

skatoll

Skatoll fra Trøndelag, datert 1806 (bredde 110 x 50/90
cm med klaffen oppe, høyde 110 cm) PRIS KR  14.500

PRIS KR 6.500

Gro A. Grorud President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO Telefon: 22 44 45 66 | Telefaks: 22 44 46 48