skatoll

skatoll

Skatoll fra Telemark, mid. 1800-tallet
(bredde 113, dybde 60/m klaffen oppslått 104 og høyde 103 cm.

PRIS KR 15.500

Gro A. Grorud President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO Telefon: 22 44 45 66 | Telefaks: 22 44 46 48