kiste

Kiste fra Vestlandet, datert 1871 (93 x 46, høyde 42 cm) PRIS KR 9.800

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48