Ferdaskrin fra Lesja, mid. 1800-tallet (47 X 42, høyde 62 cm) PRIS KR 7.800

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48