Bomme fra Romsdal, datert 1871. PRIS KR 4.800

Gro
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48