Ferdaskrin fra Trøndelag, tidlig 1800-tallet, PRIS KR 4.900

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48