Kiste fra Tynset, slutten 1800-tallet (74 X 37, høyde 36 cm)

PRIS KR 4.700

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48