Kiste datert 1726 inni (86 x 56, høyde 47 cm) PRIS KR 6.800

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48