Lite langbord med originalmaling fra Gudbrandsdalen, mid. 1800-tallet (148 x 74 cm) PRIS KR 22.000

Gro
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48