Rikt beslått ferdaskrin fra Gudbrandsdalen,
datert 1764 og ekstra fint inni (45 x 54, høyde 59 cm)

PRIS KR 8.500

Gro A. Grorud President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO Telefon: 22 44 45 66 | Telefaks: 22 44 46 48