Lite bord fra slutten 1800/beg 1900-tallet (75 x 68 cm) PRIS KR 5.700

Gro A. Grorud President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO Telefon: 22 44 45 66 | Telefaks: 22 44 46 48