Bord med gjennomskåret sarg, datert 1822 og initialene TMDT (104 x 69 cm) PRIS KR 12.000

Gro
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48