Langbord fra Telemark, ant. mid. 1800-tallet (170 x 84 cm)

PRIS KR 26.500

Gro A. Grorud President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO Telefon: 22 44 45 66 | Telefaks: 22 44 46 48