Søylebord fra slutten 1800-tallet (dia 78 cm) PRIS KR 5.600

Gro
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48