Lite bord, datert 1878 (63 x 80, høyde 70 cm) PRIS KR 5.900

PRIS KR 7.500

 

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48