Lite langbord fra slutten 1800-tallet (130 x 70 cm) PRIS KR  8.300

Gro A. Grorud President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO Telefon: 22 44 45 66 | Telefaks: 22 44 46 48