To av seks like stoler (setehøyde 45 cm) PRIS KR 1.300 pr stk.Gro
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48